77771155
Επιλογή Γλώσσας


Μελέτη Εφαρμογής

Μελέτη Εφαρμογής

Αυτό το στάδιο προϋποθέτει να έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη.  Πρόκειται για εκτενή μελέτη, η εμβάθυνση της οποίας εξαρτάται από τις απαιτήσεις του πελάτη.  Μπορεί να αφορά σε τμήμα της κατασκευής ή και στο σύνολό της.  Το στάδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σχεδιασμόεπίλυση χώρων (κουζίνα, μπάνιο, wc, καθιστικό…) ή ακόμα και τμήματα χώρων (τζάκια, ντουλάπες, κατασκευές…) σχεδιασμό επίπλων και τοποθέτησηδιάταξη αυτών επιλογή υλικών, χρωμάτων, υφασμάτων, ακριβή σχεδιασμό επιμέρους κατασκευών και κάθε λεπτομέρειας που μπορεί να αφορά σε μελέτη φωτισμού, κλιματισμού διακόσμησης κτλ.  Η μελέτη εφαρμογής προηγείται ή γίνεται ταυτόχρονα με την φάση της κατασκευής.