77771155
Επιλογή Γλώσσας


Κατασκευή – Επίβλεψη

Κατασκευή – Επίβλεψη

Η κατασκευή ξεκινάει πάντα μετά την έκδοση πολεοδομικής άδειας.  Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου υπάρχει παρακολούθηση όλων των φάσεων της κατασκευής και εννοείται σχεδιαστική υποστήριξη αυτής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση της οικοδομής