77771155
Επιλογή Γλώσσας


Oριστική Mελέτη – Άδεια Oικοδομής

Oριστική Mελέτη – Άδεια Oικοδομής

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη επίλυση του έργου.  Αφορά σε τοπογραφική, αρχιτεκτονική, περιβάλλοντος χώρου, στατική, μηχανολογική, φοροτεχνική μελέτη του κτιρίου.  Απ’ αυτές τις προαναφερθείσες μελέτες παράγονται τα σχέδια και όλα τα άλλα απαιτούμενα, συνοδευτικά στοιχεία για τη σύσταση του φακέλου που απαιτεί η πολεοδομία, προκειμένου να προβεί σε έκδοση οικοδομικής άδειας. Μετά την κατάθεση του φακέλου, γίνεται η διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της νομαρχίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ν εκδοθεί απ’ το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, στο οποίο υπάγεται το εκάστοτε έργο, ο αριθμός άδειας.