77771155
Επιλογή Γλώσσας


Προμελέτη

Προμελέτη

Η προμελέτη είναι μία πρώτη προσέγγιση του θέματος.  Περιλαμβάνει επίσκεψη στο οικόπεδο και συγκέντρωση όλον των παραμέτρων (νομικώνπολεοδομικών διατάξεων, επιθυμιώναπαιτήσεων του ιδιοκτήτη, στοιχείων που αφορούν στην ένταξη στο περιβάλλον, οικιστικό και φυσικό κτλ) που αφορούν στο έργο. Σ’ αυτή την φάση δίνεται η δυνατότητα για τροποποιήσεις και διορθώσεις, έτσι ώστε ο μελετητής σε συμφωνία πάντοτε με τον ιδιοκτήτη να καταλήξει σε τελικές σε τελικές αποφάσεις για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της μελέτης.