77771155
Επιλογή Γλώσσας


Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

  Θερμομόνωση

 
Η τοιχοποιία Ecobest, προσφέρει πολύ χαμηλό u-value (συντελεστή θερμοπερατότητας) με αποτέλεσμα να προκύπτει μέχρι και 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε ανάγκες θέρμανσης και ψύξης σε σύγκριση με άλλα συστήματα θερμομόνωσης, προσφέροντας μεγάλη οικονομία τόσο σε ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και σε πετρέλαιο θέρμανσης.
Αντισεισμικό και Ανθεκτικό
 
Η οπλισμένη τοιχοποιία Ecobest προσφέρει αυξημένες μηχανικές αντοχές και μεγαλύτερη απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας σε σύγκριση με παραδοσιακές τοιχοποιίες τούβλου, βελτιώνοντας την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου σε μεγάλη βαθμό και αυξάνοντας την βιωσιμότητα του κτιρίου.
 

 Γρήγορη Εγκατάσταση

 
Λόγω του ότι τα πάνελ είναι βιομηχανικής παραγωγής και παραδίδονται στο εργοτάξιο σε ύψος και πάχος με βάση τις απαιτήσεις κάθε οικοδομής, ο χρόνος εγκαταστάσεις του συστήματος είναι μειωμένος περίπου κατά 60% συγκριτικά με συμβατική τοιχοποιία, ενώ απαιτεί επίσης ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό κατά την τοποθέτηση.
 

 Ελαφρύ

 
Χάρη στο μικρό βάρος των πάνελ Ecobest, μειώνεται μέχρι και 60% το φορτίο τις τοιχοποιίας συγκριτικά με συμβατικές τοιχοποιίες με αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης του σκελετού τις οικοδομής, βοηθώντας σημαντικά την στατική συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού. Επίσης λόγω του μικρού τους βάρους, δεν απαιτούνται ανυψωτικά μηχανήματα στο εργοτάξιο.
 

 Ανώτερη αντοχή πυρός

 
Η τοιχοποιία Ecobest διαθέτη μεγάλη πυραντοχή, καθώς η αντίσταση πυρός της είναι αυξημένη περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με συμβατική τοιχοποιία. Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν ότι η πυραντοχή αυτών είναι μεγαλύτερη του REI 170 λεπτά και ανήκει στη κατηγορία Αντοχή Πυρός Α2 που δεν συμβάλει στη επέκταση και ανάπτυξη πυρκαγιάς βάση του ΕΝ 13501-1/2002.
 

 Μείωση Ρηγματώσεων

 
Χάρη στην παρουσία του δομικού πλέγματος και της επικάλυψης του σκελετού με πάνελ επικάλυψης Ecobest σε συνέχεια με την τοιχοποιία, αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές του σοβά και εξαλείφουμε της παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας.
 

 Αρχιτεκτονικά Ευέλικτο

 
Τα πάνελ Ecobest προσφέρουν μεγάλη αρχιτεκτονικά ελευθερία και προσαρμόζονται εύκολα σε δύσκολου τύπου τοιχοποιίας όπως π.χ. κυκλικά τοιχία , καμάρες και ακανόνιστου γεωμετρικού σχήματος τοιχοποιίες.
 

 Ηχομόνωση

 
Λόγω των εξαιρετικών ηχομονωτικών ιδιοτήτων που διαθέτει το σύστημα Ecobest μπορεί να είναι κατάλληλο και για επαγγελματικούς χώρους τέτοιων απαιτήσεων.
 

 Καθαρή Τεχνολογία

 
Το Ecobest μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν καθαρή τεχνολογία λόγω των χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα (carbon footprint) κατά τη διάρκεια της παραγωγής του όσο και για τα ψηλά ενεργειακά οφέλη που προσφέρει. Επίσης μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς βασίζεται σε χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών.
 

 Οικονομικό

 
Η τοιχοποιία Ecobest είναι η πιο οικονομική λύση στην αγορά σήμερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη τοιχοποιία με αντίστοιχες ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ενώ με την μείωση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου προκύπτει οικονομία στο εργατικό κόστος. Λόγω του ότι οι ενεργειακές απώλειες κατά την λειτουργία του κτιρίου είναι σχεδόν μηδενικές, μειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης όπως και το κόστος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.