77771155
Επιλογή Γλώσσας


Τοποθέτηση

Τοποθέτηση

 

Τοποθέτηση

 
 Η τοποθέτηση των πάνελ Ecobest είναι πολύ απλή και εύκολη. Τα πάνελ μεταφέρονται και τοποθετούνται εύκολα από ένα ή δύο άτομα χωρίς την χρήση άλλων βοηθητικών μέσων.

 

Lightbox Image  Αφού ολοκληρωθεί ο σκελετός της κατασκευής μας, προχωράμε με την τοποθέτηση αναμονών οικοδομικού σιδήρου στον σκελετό. Οι αναμονές αυτές αποτελούν τα σημεία οπού θα γίνει σύνδεση μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας επιτυγχάνοντος μια μόνιμη και δυνατή αγκύρωση.

 

Lightbox Image  Στη συνέχεια γίνετε σύνδεση των πάνελ μεταξύ τους συμφώνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο και αγκύρωση πάνω στις αναμονές. Κατά την διαμόρφωση της τοιχοποιίας υπάρχει μεγάλη αρχιτεκτονική ευελιξία ως προς τα σχήματα των ανοιγμάτων , κυκλικών τοιχίων, κυρτών τοιχίων κ.α.

 

Lightbox Image  Η επικάλυψη του σκελετού της κατασκευής μας γίνετε με πάνελ επικάλυψης Ecobest, δημιουργώντας μία ενιαία επιφάνεια με την τοιχοποιία και εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο της θερμογέφυρες αλλά και της παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας. Στην περίπτωση του μεταλλικού σκελετού , αυτός χωνεύεται εξολοκλήρου μέσα στην τοιχοποιία επιλύοντας εντελώς τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην σύνδεση του μεταλλικού σκελετού και παραδοσιακής τοιχοποιίας.

 

Lightbox Image  Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται με πολύ μεγάλη ευκολία με την χρήση ενός φλόγιστρου με συρρίκνωση της διογκωμένης πολυστερίνης πίσω από το μεταλλικό πλέγμα. Οι σωλήνες τοποθετούνται πίσω από το μεταλλικό πλέγμα αφού γίνουν κάποια ανοίγματα στο πλέγμα τοποθετούνται η σωλήνες πίσω αυτά. Τα κουτιά τον σημείων στερεώνονται παραδοσιακά με λάσπη στην τοιχοποιία.

 

Lightbox Image Το σοβάτισμα της τοιχοποιίας ECOBEST πραγματοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά, όπως ακριβώς και στη περίπτωση παραδοσιακής τοιχοποιίας και δεν απαιτούνται εξειδικευμένα υλικά και προσωπικό.